www.wollemia.ch
Erica x stuartii
 (E. mackaiana x E. tetralix) ^^^^
(syn. Erica x praegeri)


>>>

Feld D

Erica
x stuartii
2013

 mit den Sorten

   Erica  x stuartii    (die Hybride)


Erica x stuartii >>> weiter Fotos ^^^^


1977
v
heute

Feld D
Nr. 557

2012/13

 
       


2013

 

^^^^ weiter >>> Erica terminalis......